เก็ดตะหว๋า นวดแผนไทย

129 ริมปิงนวรัฐ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 0876579546 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

Oil Massage & Thai herbal Massage (2 hrs.) 800 Baht
นวดน้ำมันและประคบสมุนไพร
Traditional Lanna Massage&Thai herbal Massage (2 hrs.) 700 Baht
นวดไทยล้านนาและประคบสมุนไพร
Traditional Lanna Massage & Oil Massage (2 hrs.) 700 Baht
นวดไทยล้านนาและน้ำมัน
Oil Massage & Thai Massage (2 hrs.) 600 Baht
นวดน้ำมันและนวดผ่อนคลาย
Traditional Lanna Massage (2 hrs.) 600 Baht
นวดไทยล้านนา

SUPPORT