รุ่งฤดีนวดแผนไทย

130/9. ต,หางดง อ, หางดง จ,เชียงใหม่

โทร. 0899547956 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดแผนไทย 150 บาท
นวดฝ่าเท้า 150 บาท
นวดประคบ 300 บาท
นวดออย 300 บาท
ขัดตัว 450 บาท

SUPPORT