โกลเด้น เชียงใหม่ นวดไทย

2/5,2/6 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 0619597720 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดเท้า นวดไทย นวดน่ำมัน
เปิด 09:30- 23:30

SUPPORT