กานดานวดเพื่อสุขภาพ

6/6 ถ.สุริยวงษ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร. 0830894750 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

สถานบริการ นวดเพื่อสุขภาพ ให้บริการ
-นวดแผนไทย Thai Massage
-นวดน้ำมัน Oil Massage
-นวดฝ่าเท้า Foot Massage

SUPPORT