นวดแผยไทยคุณยาย

2/24 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทร. 0803953631 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดเพื่อสุขภาพ ชั่วโมงละ 200 บาท
นวดแผนไทย ชัวโมงละ 150 บาท
นวดฝ่าเท้า ชั่วโมงละ 150 บาท
นวดน้ำมัน ชัวโมงละ 300 บาท

SUPPORT