จอยเกรทมาสสาจ

ตั้งที่อยู่ 17 หมู่ที่ - ซอย6 ถนน. เจริญประเทศ ตำบล ช้างคลาน. อำเภอ. เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

โทร. 0630218828 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

มีนวดไทย นวดเท้า นวดออย ช่วดนี้ฝนตกทุกวันไม่มีลูกเลยค่ะ

SUPPORT