สาครสุขโขมาสสาจ

419/2 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร. 088-5966297 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

1)นวดไทย 200ช.ม
2)นวดเท้า 200ช.ม
3)นวดประคบ 400ช.ม
4)นวดนํ้ามัน 400ช.ม

SUPPORT