ลีลาวดีนวดแผนไทย

46 ถนนรถไฟ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 0932296925 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

มีบริการ -นวดแผนไทย
-นวดน้ำมัน
-นวดเท้า

SUPPORT