สถานประกอบการโรงเรียนสอนนวด-สปา และสถาบันสอนแพทย์แผนไทย
Vision
การศึกษา

เชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การนวดไทยทั้งในแบบการนวดแบบมาตรฐานของแต่ละภูมิภาคมีการผสมผสานหลายรูปแบบแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของการนวดไทยผู้เรียนพอใจในการได้เรียนรู้การนวดไทยไปพร้อมกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภายใต้บรรยากาศของความเป็นกันเองและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยสดงดงามโรงเรียนนวดไทยภาคเอกชนของเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็น “ชมรมโรงเรียนนวดไทยเอกชนเชียงใหม่” เพื่อสะดวกในการผสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาการนวดไทยให้ได้มาตรฐานสู่สากลปัจจุบันมีสมาชิกรวม 16 โรงเรียนได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้เรียนในแต่ละปีจะมีผู้เรียนมาจากส่วนต่างๆ ของประเทศทุกทวีปทั่วโลกเป็นสัดส่วนถึง 90%

 

นางดวงสมร ไชยรัตน์

ประธานชมรมโรงเรียนนวดไทยเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

สาระน่ารู้
สมาชิก
SUPPORT