News
3 February 2021
Sorry, this entry is only available in Thai....
3 February 2021
Sorry, this entry is only available in Thai....
22 January 2021
Sorry, this entry is only available in Thai....
21 December 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
21 December 2020
...
18 December 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
27 October 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
22 October 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
24 July 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
1 June 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
27 May 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
22 May 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
10 May 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
2 April 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
27 March 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
20 March 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
3 March 2020
Sorry, this entry is only available in Thai....
29 June 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
28 June 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
25 June 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
21 June 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
21 June 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
16 June 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
12 June 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
8 May 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
20 April 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
21 March 2019
Sorry, this entry is only available in Thai....
15 March 2019
...
11 March 2019
...
26 November 2018
Sorry, this entry is only available in Thai....
7 November 2018
...
29 June 2018
Sorry, this entry is only available in Thai....
18 June 2018
Sorry, this entry is only available in Thai....
18 June 2018
Sorry, this entry is only available in Thai....
20 April 2018
Sorry, this entry is only available in Thai....
26 March 2018
Sorry, this entry is only available in Thai....
14 March 2018
Sorry, this entry is only available in Thai....
22 February 2018
Sorry, this entry is only available in Thai....
28 December 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
10 November 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
19 September 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
18 September 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
13 September 2017
...
1 August 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
18 July 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
12 July 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
28 June 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
15 June 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
31 May 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
18 May 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
4 May 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
24 March 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
24 March 2017
Sorry, this entry is only available in Thai....
18 November 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
18 November 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
5 October 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
21 July 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
1 July 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
1 July 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
1 July 2016
...
28 June 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
28 June 2016
NOW & THEN IDENTITY OF THAI LANNA SPA “อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา” คงคุณค่าผสานศิลป์ พืชพรรณแห่งแผ่นดิน ต่อยอดยิ่งภูมิปัญญา ทั้งรูปรส แล กลิ่นเสียง สัมผัสอีกสิบเอ็ดหนา ดั่งสะกดด้วยม...
28 June 2016
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมไทยล้านนาสปา ได้คัดเลือกสปา 14 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการกว่า 28 ท่านจากหลากหลายสาขาวิช...
24 June 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
16 June 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
14 June 2016
Spa resorts are becoming more and more popular in Chiang Mai, enhancing the city’s reputation as a medical hub. Spas also help to showcase the unique charm of the Lanna regio...
8 June 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
6 June 2016
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ จัดประชุมนานาชาติสุขภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ตอกย้ำศักยภาพและการเป็น Health Hub ของภูมิภาค และรองรับการท่องเที่ย...
2 March 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
26 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
24 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
24 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
18 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
15 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
15 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
15 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
15 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
15 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
15 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
15 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
11 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
2 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
2 February 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
25 January 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
25 January 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
25 January 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
11 January 2016
Sorry, this entry is only available in Thai....
28 August 2015
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโปรแกรมสุขภาพชะลอวัย ได้สุขภาพดีด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ (ประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 1) วันที่ 7-9 กันยายน 2558 ณ...
19 August 2015
จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพาณิชย์จับมือสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ รุกจัดประชุมนานาชาติเชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ชูศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในธีม “Let Chiang ...
13 August 2015
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 7-9 กันยายน 2558 ณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สมัครออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/hBIur...
6 July 2015
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงา...
18 June 2015
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ในด้านการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยได้ด้วยสุขภาพดี ด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 3 จังหวัด (แม่ฮ่...
16 June 2015
LANNA EXPO 2015 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่...
16 June 2015
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ในด้านการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยได้ด้วยสุขภาพดี ด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 3 จังหวัด (แม่ฮ่...
16 June 2015
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ในด้านการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยได้ด้วยสุขภาพดี ด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 3 จังหวัด (แม่ฮ่...
9 June 2015
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน การศึกษาด้านการนวด ภายในงานล้านนาเอ็กโป ครั้งที่ 1 งานมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา (OTOP Lanna Expo) วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ศ...
5 June 2015
OTOP LANNA 2015 มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา 5-9 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณศูนย์ประชุมและสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่...
25 March 2015
  การรับสมัคร และการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปา  ...
20 February 2015
Massage Thailand Thailand massage and spa business is international. Businesses with more channels and a lack of personnel. It is a career that many people pay attention to the pro...
18 February 2015
LANNA HERBAL COSMETIC CONTENT...
SUPPORT