บ้านสวนนวดไทย

165 หมู่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50130

โทร. 0815304964 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดตัว ชั่วโมง 150 บาท
นวดน้ำมัน ชั่วโมง 300 บาท
นวดฝ่าเท้า ชั่วโมง 180 บาท

SUPPORT