เชียงใหม่สบายดี

166/13 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร. 095-2355539 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

บริการนวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมัน นวดประคบ นวดหน้า

SUPPORT