ร้านชัย มาสสาจ

139/1 ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร. 093-2508068 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดไทย
นวดเท้า
นวดน้ำมัน

SUPPORT