ร้านเฮือนแก้วนวดเพื่อสุขภาพ

51 ร้านเฮือนแก้วนวดเพื่อสุขภาพ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทร. 0626061222, 0626061999, 052068188 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

ร้านเฮือนแก้ว เปิดให้บริการนวดไทย นวดเท้า นวดออยส์ ไทยประคบ รวมทั้งรับกรุ๊ปทัวร์ คนไทย ต่างชาติ

SUPPORT