พิมนวดไทย. Pim Massage

35 ถนนเจริญสุข ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 35 Charoen Suk.Rd .shockRd Changpuak Muang. Chaing Mai.

โทร. 084-8109551 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดไทย
นวดเท้า
นวดออย
Thai Massage
Foot Massage
Oil Massage

SUPPORT