หัตถจินดานวดแผนไทย

66 ถนนสิทธิวงค์ ต.ช้างน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร. 082-1817234 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

Hathajinda Massage หัตถจินดานวดแผนไทย มีบริการนวดไทย นวดฝ่าเท้า และนวดน้ำมัน เพื่อบริการทุกท่านทั้งชาวไทย และต่างชาติในราคาเดียวกัน ด้วยพนักงานนวดแผนไทยที่ดีมีประสบการณ์บริการท่านดุจมิตร ทั้งนี้เป็นการช่วยบรรเทาการเจ็บปวดเมื่อยล้าจากการทำงาน และความเครียด พร้อมเสริฟด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรไทยตามฤดูกาล เปิดบริการ 10:00-22:00

SUPPORT