กมลวรรณ นวดแผนไทย

73/2 หมู่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 (ซอยข้างโรงเรียนสารภีพิทยาคม)

โทร. 0808523927 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

1.นวดไทย ชั่วโมลละ 150 บาท
2.นวดฝ่าเท้า ชั่วโมงละ 180 บาท

SUPPORT