ศิริ นวดแผนไทย

99/7 ถ.บำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หมายเหตุ..ข้างวัดทรายมูล(พม่า)

โทร. 064-5540487 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

ศิริ นวดแผนไทย ตั้งอยู่ 99/7 ถ.บำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 064-5540487 อยู่แถวประตูเชียงใหม่ ตั้งอยู่ข้างวัดทรายมูล(พม่า) ตกแต่งใน สไตล์อบอุ่น เป็นกันเอง ให้บริการเหมือนทานเป็นส่วนหนึ่งของครอบ สร้างความประทับใจและอบอุ่นให้แก่ท่าน แสดง อัธยาศัย มิตรไมตรีและรอยยิ้มตลอดการนวด ทำให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุขตลอดการใช้บริการ
เมนูบริการ
30 MINS FOOT LEG 150 B
60 MINS FOOT LEG 200 B 60 MINS NECK, BACK, SHOULDER 250 B
60 MINS FOOT, LEG , NECK HEAD ,
ARM , HAND 250 B
60 MINS BACK SHOULDER,HEAD,
ARM, HAND 250 B 60 MINS THAI MASSAGE 200 B 60 MINS OIL MASSAGE 300 B 60 MINS THAI HERBAL MASSAGE 400 B 60 MINS MASSAGE CREAM 500 B 60 MINS HOT OIL 500 B 60 MINS BODY SCRUB 400 B
FACIAL MASK YOGHURT 300 B
FACIAL MASK SEAWEED 300 B
PEDICURE 200 B
MANICURE 200 B
FOOT SCRUB 200 B

SUPPORT