เชิงดอยนวดเพื่อสุขภาพ

69 เชิงดอยนวดเพื่อสุขภาพ นิมมานเหมินทร์ ซอย .6 โครงการประเสริฐแลนด์ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

โทร. 0900516505 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดผ่อนคลาย นวด ตัว นวดเท้า นวดน้ำมัน

SUPPORT