พรทิพย์นวดแผนไทย

52ม.10 ต.ป่าไผ่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โทร. 090-3212775 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดไทย นวดน้ำมัน นวดฝ่าเท้า นวดประคบ อบสมุนไพร ขัดตัว พอกตัว

SUPPORT