เดอะ เคบิน นวดเพื่อสุขภาพ

296/1,6-7 ม.3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร. 052-080720 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

เป็นสถานประกอบการที่อยู่ในศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย เดอะเคบิน เชียงใหม่ ให้บริการทางด้าน นวดเพื่อสุขภาพ โดยจะนวดไทยเพื่อสุขภาพอย่างเดียว

SUPPORT