มายไทย มาสสาจ2

ร้านมายไทย มาสสาจ2 24/11 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 0816653535 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดแผนไทย
นวดหลัง ไหล่ คอ ศีรษะ
นวดน้ำมัน
นวดฝ่าเท้า

SUPPORT