บีวัน มาสสาจ

ใต้ตึกโรงแรมดิเอ็มไพร์ เชียงใหม่ เลขที่22/3 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร. 092-3423838 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

บริการนวดเพื่อสุขภาพ
นวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมัน นวดประคบสมุนไพร นวดผ่อนคลาย ย่านใจกลางนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่
Thai massage, foot massage, oil massage, herbal compress Located in the heart of Nimmanhaemin Road, Chiang Mai.

SUPPORT