นรสร นวดแผนไทย

เลขที่1 ห้อง A8 ซอย15 ถ. นิมมานเหมิทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร. 0904710946 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

ร้าน นรสร นวดแผนไทย
บริการนวดเพื่อสุขภาพของเรามีเมนู

นวดเท้า
นวดไทย
นวดหลัง-บ่าไหล-นวดหัว
นวดน้ำมัน
นวดประคบสมุนไพร
การนวด
เป็นการนวดผ่อนคลายที่สามารถช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงหรือเมื่อยหล้าจากการทำงานหนัก ยืนนานๆ นั่ง หรือเดินนานๆทั้งวัน หรือ ผู้ที่มีอาการที่นอนไม่หลับ พักผ่อนน้อย หากได้รับการนวด ก็จะช่วยให้ ทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายได้ดีขึ้นและยังช่วยให้หลับได้ดีขึ้นเพราะการนวดจะช่วยเลือดไหลเวียนดีขึ้นSUPPORT