เก็ดตะหว๋า เชียงขาง นวดไทย

188/17 โครงการอรสิริน บิสสิเนส เซ็นเตอร์ 2 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทร. 0954614100 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

Body Scrub & Oil Massage (2 hrs.) 1,200 Baht
นวดสครับผิวและน้ำมัน
Oil Massage & Thai herbal Massage (2 hrs.) 800 Baht
นวดน้ำมันและประคบสมุนไพร
Body Scrub (1.5 hrs.) 800 Baht
นวดสครับผิว
Traditional Lanna Massage&Thai herbal Massage (2 hrs.) 700 Baht
นวดไทยล้านนาและประคบสมุนไพร
Traditional Lanna Massage & Oil Massage (2 hrs.) 700 Baht
นวดไทยล้านนาและน้ำมัน
Oil Massage & Thai Massage (2 hrs.) 600 Baht
นวดน้ำมันและนวดผ่อนคลาย
Traditional Lanna Massage (2 hrs.) 600 Baht
นวดไทยล้านนา

SUPPORT