เนเจอร์ Nature Massage

12/10 ถนนลอนเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5100

โทร. 0849873084 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

Traditional Thai massage 1 hr 200 bath
Head shoulder back massage 1 hr 180 bath
Foot massage 1 hr 180 bath
Oil massage 1 hr 250 bath
Hot oil massage 1 hr 300 bath
Coconut oil massage 1 hr 300 bath
Alovera massage 1 hr 400 bath
Body scrub and oil massage 2 hr 600 bath
Facial scrub 300 bath
Foot scrub 250 bath
Manicure 150 bath
Pedicure 150 bath
Waxing

SUPPORT