เล็ทส์ รีแล็กซ์ วันนิมมาน

โครงการวันนิมมาน เลขที่ 1/5 อาคาร C2 (ห้องC103-C105) ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 052080918 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

เป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพ โดยมีบริการนวดฝ่าเท้า นวดไทย และนวดน้ำมัน

SUPPORT