ฟีนิกซ์ มาสสาจ Phoenix Massage.

199/33 Phoenix massage T.Chang klan Road A. Muang Chiang Mai Thailand Soi Empress hotel

โทร. 0941051090 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

Phoenix Relaxing Foot leg and should Massage.
Foot reflexology is the application of pressure onto particular areas on the feet in order to affect various parts of the body.This massage lets you sit and relax after a long day of traveling.Other benefits include relaxation, improve blood circulation and balance in the body’s various systems.

Phoenix Thai massage has many benefits for the individual. It uses the gentle pressure on energy lines and the yoga-like stretching to relax the whole body on a deeper level. This deeper level of relaxation improves the individuals' personal outlook, and their emotional status. Deep relaxation has been shown to promote a deeper, more restorative night's sleep as well. This deeper sleep allows the body to heal itself physical, and let you feel more refreshed upon awakening.

Phoenix The Thai Herbal Ball compress technique offers deep relaxation, relieves stress and fatigue, boosts both emotional and physical well-being, assists alignment and postural integrity of the body, improves circulation of blood and lymph and stimulates the internal organs.

"RATE OF SERVICE"
Phoenix Massage
-------------------------------------------------------------------
●Traditionnal Thai Massage 泰式按摩
●Relaxing Foot leg shouldes Massage 足部按摩
●Relaxing Oil Massage 油按摩
●Aromatherapy Oil Massage 芳香按摩
●Aloe Vera Massage 蘆薈油
●Hot Oil Massage 熱油按摩
●Herbal Hot Compress Massage
草藥熱敷按摩
●swedish Massage 瑞典按摩
●Cream Massage 奶油按摩
●Body Scrut 身體磨砂
●Facial Massage 面部按摩
●Neck Massage 頸部按摩
*Shoulder Massage 肩部按摩
*Hand Massage 手按摩
*Back Massage 背部 按摩
....................................................................
■Others
Manicure 修腳 & Pedicure 修指甲
Waxing 打蠟

SUPPORT