ซีเอ็นเอกซ์

77/6 ถนนคชสาร ตำบลข้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร. 0633643317 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

นวดเพื่อสุขภาพ
นวดไทย
นวดเท้า
นวดออย
นวดผ่อนคลาย

SUPPORT