วัลย์ นวดแผนโบราณ One Massage

149/22 ล็อคที่ 1012ในตลาดอนุสาร ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 149/22 room number 1012 in Anusan market night Barza Changklarn road Chiangmai City

โทร. 0844063515 อีเมล์. [email protected]

ประเภท : นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลด้านบริการ

Thai Massage,Foot massage,Oil massage,Herbs massage,Hammer massage.

SUPPORT