ผู้ใช้สามารถ Redirect เว็บไซต์หลักไปยังเว็บ MOME เพื่อชมเว็บไซต์ผ่านมือถือได้หรือไม่?

สำหรับผู้ที่มีความต้องการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือสามารถดูเว็บของตัวเองในเวอร์ชั่น MOME นั้น, MOME มีบริการที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือของคุณ สามารถมองเห็นเว็บไซต์เป็นเวอร์ชั่น MOME ซึ่งง่ายต่อการหาข้อมูลติดต่อต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งการ redirect เว็บไซต์หลักของคุณนั้น นับเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ Smartphone สามารถค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายและรวดเร็วด้วยการดีไซน์ของ MOME ที่ง่ายต่อการมองเห็นบนมุมมองของ Smartphone

*ภาพตัวอย่างข้างล่างเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการแสดงผลเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ และจาก Smartphone ซึ่งเว็บไซต์นี้ได้รับการ redirect เป็นที่เรียบร้อยแล้ว GET MOME Service!!

FOR DESKTOP VERSION

Desktop Version 2.1

 

FOR SMARTPHONE VERSION

160582415130

Back