ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Password สำหรับการ Log in ได้อย่างไร?

การเปลี่ยน Password เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการ Log in เข้าไปหน้าแก้ไขข้อมูล จากนั้นจึงเข้าไปที่ “Edit My Profile” ซึ่งปรากฎอยู่บริเวณมุมขวาของหน้าจอ (ดังภาพประกอบ) เมื่อคลิกลิ้งค์ดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้สามารถกรอก Password ใหม่ตามที่ต้องการภายใต้หัวข้อ “About Yourself” เมื่อใส่รหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้วจึงคลิกปุ่ม Update Profile เพื่อให้รหัสผ่านใหม่มีผลใช้ในการ Log in ครั้งต่อไป (*การใส่รหัสผ่านสามารถใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กรวมกัน และความยาว 7 ตัวอักษรขึ้นไป)

Change New Password

Back