ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Email Address ใน profile ของตัวเองได้อย่างไร?

หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยน Email Address ใน profile ของตัวเอง สามารถทำได้โดยการ Log in เข้าไปหน้าแก้ไขข้อมูล จากนั้นจึงเข้าไปที่ “Edit My Profile” ซึ่งปรากฎอยู่บริเวณมุมขวาของหน้าจอ (ดังภาพประกอบ) เมื่อคลิกลิ้งค์ดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้สามารถกรอก Email Address ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ “Contact Info” เมื่อใส่ Email Address เรียบร้อยแล้วจึงคลิกปุ่ม Update Profile จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์เพื่อให้ผู้ใช้ทำการ Activate Email Address ใหม่ใน MOME PROFILE

Change New Email

Back